Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Predmety Slovenský jazyk
Slovenský jazyk

Viete skloňovať slovo "euro"?

E-mail Vytlačiť

Znak € napíšete na klávesnici kombináciou klávesov <Pravé Alt> + E. Ako sa skloňuje?

sg. pl.
N euro eurá
G eura eur
D euru eurám
A euro eurá
L o eure o eurách
I eurom eurami

Treba si ich dobre prepočítať, ale treba ich vedieť i správne vyskloňovať.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia

Viete, že máte možnosť odoberať novinky z našich stránok e-mailom? Po jednoduchej registrácii budete o novinkách informovaní v pravidelných intervaloch e-mailom, ktorého vzor si môžete pozrieť tu. Informačný e-mail je zaregistrovaným užívateľom zaslaný len v tom prípade, ak v danom období na našich stránkach pribudne alebo je aktualizovaný článok. Je to teda vhodná možnosť, ako sa dozvedieť napr. o novom článku aj keď sa neobjaví na titulnej strane alebo o zmene v oznamoch jednotlivých tried.