Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Jazykové laboratóriá
Jazykové laboratóriá

Jazykové laboratóriá 2008

E-mail Vytlačiť

Termín realizácie:
september - december 2008

Projekt realizovali:
Mgr. Horňáková Hana, RNDr. Peter Polák

Úplný názov projektu:
Učíme sa jazyky pomocou moderného jazykového laboratória

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie efektívnosti výchovy a vzdelávania cudzích  jazykov na našej škole pomocou informačno-komunikačných technológií a doplnenie techniky.

Implementácia projektu:

Vybudovanie novej učebne, určenej najmä na výučbu cudzích jazykov - angličtiny, nemčiny a francúzštiny a jej vybavenie technikou a softvérom.

Vznik nových krúžkov, využitie učebne i v mimoškolskej činnosti.

Cudzí jazyk pre rodičov a priateľov školy, školenie učiteľov.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia